Download Winrar 6 Full Crack Miễn Phí Giải Nén, Nén File

Cập nhật WinRAR các phiên bản

WinRAR-1

Phiên bản Winrar 6

 • Cung cấp sự hỗ trợ cho các tệp tin nén RAR và ZIP và có thể giải nén các loại tệp như CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, UUE, BZ2, JAR, ACE, ISO, 7Z, Z,…
 • Đã thêm trích xuất kho lưu trữ XZ bằng bộ lọc ARM64
 • Hỗ trợ các thư mục và lưu trữ lên đến 8,589 tỷ GB
 • Cung cấp tính năng tạo những tệp lưu trữ tự trích xuất và nhiều dung lượng lưu trữ
 • Sử dụng AES (Advanced Encryption Standard) với một chìa khóa 128 bit hỗ trợ mã hoá lưu trữ

Download Winrar 6.21 Full Crack Miễn Phí Kích Hoạt : Tại Đây

Version 5.91

 • Dialog hiện chính giữa cửa sổ WinRAR tương tự như phiên bản 5.80 và không còn nằm toàn màn hình như phiên bản 5.90
 • Khi nén file bằng phần mềm thứ 3, những công cụ đó mở rộng được sử dụng để hạn chế xung đột với editor với mở file tạm thời ở editor vẫn đang hoạt động.
 • Trường “Version to extract’ trong chức năng file nén được mở từ menu Windows Explorer. Cung cấp thêm thông tin về mã hóa và nén ZIP, giống như LZMA hoặc AES. Thông tin này có sẵn ở lệnh Info, nhưng thiếu trong thông tin nén sử dụng từ Windows Explorer.
 • Bỏ OS host MS DOS và Unix với nhận diện và nằm ở file nén LZH dạng Info.
 • File được tạo bởi phần mềm thứ 3 và sử dụng mask “Settings/Viewer/Ignore modifications for” sẽ còn thêm ở file nén.
 • Sửa lỗi
 • Tên file trống hiến thị trong 1 số file nén Unix LZH
 • Không còn xử lý với hơn 999 volume 7z ở 1 set.
 • Kích thước cửa sổ chính nhỏ trong lần hoạt động đầu khi dọn dẹp dữ liệu và không có ở phiên bản trước.
 • Không thể phản hồi khi chỉnh sẳ file nén với phần mềm thứ 3 trong Win 10 version 2004.

Download WinRAR 5.91: Ở Đây

Download WinRAR 5.91 (64-bit): Ở Đây

Tải WinRAR Full Crack v5.90

 • Tối ưu tốc độ nén cho CPU có hơn 16 lõi.
 • Phương phát “Fastest” tăng tỷ lệ nén cao hơn so những loại dữ liệu nén khi tạo file nén RAR5.
 • Số lượng luồng tối đa sử dụng tăng 32 lên 64. Lệnh chuyển -mt<threads> chấp thuật những giá trị từ 1 – 64.
 • Má hóa “Multithreading” ở trang “General” của hệ thông  được nâng cấp bằng input “Threads”. Ở đây, người dùng có thể chọn số luồng mong muốn của CPU. Ngoài ra, có thể dùng giá trị 1 tới đơn vị COU logic tối đa đã có.
 • Hiển thị kích thức file đã nén hay chưa khi duyệt nội dung lưu lại.
 • Thêm “Total folders’ vào danh mục những tham số lưu trữ hiển thị bằng lệnh “Info”. Thêm tương tự ở “Archive” trong thuộc tính bộ nhớ của Windows Explorer.
 • Windonws gồm thanh quy trình và nút “Cancel” được hiện thị nếu sử dụng bộ lưu trữ tạm thời.
 • Cửa sổ quy trình lưu trữ và xuất ở lệnh khác có thể tùy chỉnh kích thước.
 • Tối ưu hiệu quả “Repair” cho những lưu trữ RAR5 với bản phục hồi và không chuyển dữ liệu.
 • Khác phục lỗi và cải tiến khác.

Download WinRAR 5.90: Ở Đây

Download WinRAR 5.90 (64-bit): Ở Đây

>>> Xem thêm: Adobe Flash Player, Forit Reader